Ośrodek szkoleniowy

Poradnia i Ośrodek Szkoleniowy:
Warszawa-Ursynów, ul. Dunikowskiego 4, tel./fax 22 644 95 15
608 670 144

w okolicach stacji metra Stokłosy i skrzyżowania ulic Herbsta i Romera www.stowarzyszeniewspólna.pl, s.wspolna@gmail.com,

Otwieramy rekrutację trzynastej edycji Szkoły Trenerskiej, której celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów  w oparciu o proces grupowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

·         Umiejętności przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji i podobnych tematów (zatwierdzanych przez Radę Trenerów PTP).

·         Rozumienia i kontrolowania procesu grupowego.

·         Rozumienia i kontrolowania intensywności uruchamianych emocji i problemów osobistych.

·         Diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat.

·         Konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.

·         Umiejętności przeprowadzenia grupy na procesie m.in. grupy rozwoju osobistego, grupy wsparcia.

Szkoła Trenerska  przygotowuje do ubiegania się o rekomendacje trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pełny cykl będzie trwał 150 godzin, tak aby został spełniony niezbędny warunek wyznaczony przez Polskie Towarzystwo Psychologicznego do ubiegania się o rekomendację trenera I i II st. ( przy założeniu, że uczestnicy szkolenia mają za sobą szkolenie prowadzone metodami aktywnymi w wymiarze min 100h, np. spec ds. uzależnień, studium socjoterapii)

Planowanych jest 6 zjazdów: sześć po 25 godzin (piątek-niedziela). Istnieje możliwość modyfikacji na I-szym zjeździe. Początek planujemy na grudzień 2019/styczeń 2020

Szczegóły wysyłamy pocztą