Ośrodek szkoleniowy

Poradnia i Ośrodek Szkoleniowy:
Warszawa-Ursynów, ul. Dunikowskiego 4, tel./fax 22 644 95 15
608 670 144

w okolicach stacji metra Stokłosy i skrzyżowania ulic Herbsta i Romera www.stowarzyszeniewspólna.pl, s.wspolna@gmail.com,

Otwieramy rekrutację do jedenastej edycji Szkoły Trenerskiej, której celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów  w oparciu o proces grupowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

·         Umiejętności przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji i podobnych tematów (zatwierdzanych przez Radę Trenerów PTP).

·         Rozumienia i kontrolowania procesu grupowego.

·         Rozumienia i kontrolowania intensywności uruchamianych emocji i problemów osobistych.

·         Diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat.

·         Konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.

·         Umiejętności przeprowadzenia grupy na procesie m.in. grupy rozwoju osobistego, grupy wsparcia.

Szkoła Trenerska  przygotowuje do ubiegania się o rekomendacje trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pełny cykl będzie trwał 150 godzin, tak aby został spełniony niezbędny warunek wyznaczony przez Polskie Towarzystwo Psychologicznego do ubiegania się o rekomendację trenera I i II st. ( przy założeniu, że uczestnicy szkolenia mają za sobą szkolenie prowadzone metodami aktywnymi w wymiarze min 100h, np. spec ds. uzależnień, studium socjoterapii)

Planowanych jest 6 zjazdów: sześć po 25 godzin (piątek-niedziela). Istnieje możliwość modyfikacji na pierwszym zjeździe.

Pierwszy zjazd planowany jest 15-16.05.2020 r.

Zajęcia odbywać się będą w lokalu Ośrodka w Warszawie, przy ul. Dunikowskiego 4, w okolicach stacji metra Stokłosy i skrzyżowania ulic Herbsta i Romera. Istnieje możliwość nieodpłatnego noclegu w Ośrodku (prosimy o zabranie śpiworów)

Koszt całego szkolenia wynosi: - 2 400,00 zł, płatne w dwóch  ratach

(I rata-1500 zł, II rata-900 zł, ) ew. indywidualne rozłożenie rat.

Na konto: Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „WSPÓLNA”

Bank PKO Bank Polski SA   66 1020 1127 0000 1102 0286 2498

z dopiskiem: „Szkoła Trenerów”  oraz nazwisko i imię uczestnika.

Wpłaty pierwszej raty prosimy dokonać 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia

Osoby chętne do udziału w  szkoleniu prosimy o kontakt na adres mailowy Ośrodka -   s.wspolna@gmail.com (hasło- szkółka trenerska, nowa grupa) lub bezpośrednio z sekretariatem poradni telefonicznie - 22 644 95 15, w godzinach: 14-19 poniedziałki–czwartki; 13-18 – piątki.

Kierownikiem szkolenia i jedną z osób prowadzących  jest Maria Tatarska – trener II st. PTP w trakcie procedury rekomendacji na superwizora PTP, superwizor kliniczny KBPN.

Szczegółowe informacje wysyłamy pocztą mailową