Ośrodek szkoleniowy

Poradnia i Ośrodek Szkoleniowy:
Warszawa-Ursynów, ul. Dunikowskiego 4, tel./fax 22 644 95 15
608 670 144

w okolicach stacji metra Stokłosy i skrzyżowania ulic Herbsta i Romera www.stowarzyszeniewspólna.pl, s.wspolna@gmail.com,

Otwieramy rekrutację do jedenastej edycji Szkoły Trenerskiej, której celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Umiejętności przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji i podobnych tematów (zatwierdzanych przez Radę Trenerów PTP).
  • Rozumienia i kontrolowania procesu grupowego.
  • Rozumienia i kontrolowania intensywności uruchamianych emocji i problemów osobistych.
  • Diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat.
  • Konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.
  • Umiejętności przeprowadzenia grupy na procesie

Szkoła Trenerska przygotowuje do ubiegania się o rekomendacje trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pełny cykl będzie trwał 200 godzin,

Rozpoczynamy rekrutację na kolejny trening interpersonalny

  • trening odbędzie się w terminie ustalonym z zainteresowanymi, łącznie 40 godzin

Trening uczy rozpoznawać i wyrażać własne emocje, widzieć siebie w relacji z innymi, doświadczać przebiegu procesu grupowego, udzielać informacji zwrotnych.

Umiejętności interpersonalne wyćwiczone na treningu pozwalają na:

  • lepsze radzenie sobie w sytuacjach odbieranych jako wyzwanie lub społeczne zagrożenie,
  • dostarczają narzędzi pozwalających skorzystać ze wsparcia społecznego innych ludzi,
  • zachowanie zdrowej zintegrowanej osobowości w świecie społecznych nacisków z jednej strony, a własnych potrzeb z drugiej.

Szczegóły wysyłamy pocztą