Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”

powołane zostało w kwietniu 1997 roku, 

KRS 113352, 

NIP 526 16 63 096, 

Regon 011147938

Poradnia i Ośrodek Szkoleniowy:

Warszawa-Ursynów, ul. Jana Cybisa 4, tel./fax 22 644 95 15

w okolicach skrzyżowania ulic Romera i Surowieckiego

Prezes Zarządu – Czesława  Misiewicz

Wiceprezes – Maria Tatarska                                                           

Sekretarz – Olga Kąsowska

Członek Zarządu – Grażyna Daszkiewicz

a) działalność nieodpłatna

  • rozwijanie i popularyzowanie wiedzy oraz umiejętności psychologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w dziedzinie profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i/lub wykluczeniem
  • integracja środowiska profesjonalistów pracujących w dziedzinie uzależnień i innych dziedzinach pomocy psychologicznej i terapii oraz wymiana doświadczeń i organizacja współpracy,
  • poszukiwanie nowych metod i wypracowanie modelu edukacji dla potrzeb zawodowych osób pracujących w profilaktyce, rehabilitacji i postrehabilitacji uzależnionych, terapii i pomocy psychologicznej,
  • wypracowanie standardów określających kwalifikacje i umiejętności zawodowe osób świadczących pomoc psychologiczną,
  • wspieranie nieprofesjonalnych ruchów samopomocowych działających na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin,
  • działania na rzecz młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

b) działalność odpłatna

  • prowadzenie szkoleń i superwizje dla osób, organizacji i instytucji świadczących usługi na rzecz uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz innych osób i ich rodzin, potrzebujących pomocy psychologicznej, terapii i psychoterapii,
  • popularyzowanie wiedzy psychologicznej poprzez: prowadzenie działalności wydawniczej
  • wspieranie poprzez pomoc i opiekę superwizyjną osób, organizacji i instytucji świadczących usługi psychologiczne, porady diagnostyczne 
  • psychoterapia indywidualna, rodzinna, małżeńska