O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna"

powołane zostało w kwietniu 1997 roku,

KRS 0000113352,
NIP 526 16 63 096,
Regon 011147938

Poradnia i Ośrodek Szkoleniowy:
Warszawa-Ursynów, ul. Dunikowskiego 4, tel./fax 22 644 95 15
w okolicach stacji metra Stokłosy i skrzyżowania ulic Herbsta i Romera

 

Prezes Zarządu – Magdalena Mikołajczyk
Wiceprezes – Maria Tatarska
Sekretarz – Olga Kąsowska
Członek Zarządu – Grażyna Daszkiewicz

 

a) działalność nieodpłatna

 • rozwijanie i popularyzowanie wiedzy oraz umiejętności psychologicznych ze szczególnym uwzględnieniem ich zastosowania w dziedzinie profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych oraz zagrożonych uzależnieniem i/lub wykluczeniem
 • integracja środowiska profesjonalistów pracujących w dziedzinie uzależnień i innych dziedzinach pomocy psychologicznej i terapii oraz wymiana doświadczeń i organizacja współpracy,
 • poszukiwanie nowych metod i wypracowanie modelu edukacji dla potrzeb zawodowych osób pracujących w profilaktyce, rehabilitacji i postrehabilitacji uzależnionych, terapii i pomocy psychologicznej,
 • wypracowanie standardów określających kwalifikacje i umiejętności zawodowe osób świadczących pomoc psychologiczną,
 • wspieranie nieprofesjonalnych ruchów samopomocowych działających na rzecz profilaktyki i rehabilitacji osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i ich rodzin,
 • działania na rzecz młodzieży i młodych dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Stowarzyszenie działa stosując następujące formy pracy indywidualnej i grupowej: terapię specjalistyczną i psychoterapię, konsultacje (w tym psychiatryczne), porady diagnostyczne, poradnictwo psychologiczne, wsparcie psychologiczne, interwencje kryzysowe, mediacje, treningi i warsztaty psychologiczne.

b) działalność odpłatna

 • prowadzenie szkoleń i superwizje dla osób, organizacji i instytucji świadczących usługi na rzecz uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem oraz innych osób i ich rodzin, potrzebujących pomocy psychologicznej, terapii i psychoterapii,
 • popularyzowanie wiedzy psychologicznej poprzez: prowadzenie działalności wydawniczej
 • wspieranie poprzez pomoc i opiekę superwizyjną osób, organizacji i instytucji świadczących usługi psychologiczne, porady diagnostyczne
 • psychoterapia indywidualna, rodzinna, małżeńska