Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”

Powołanie naszego Stowarzyszenia było odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej skierowanej do osób indywidualnych i rodzin, m.in. z problemem narkotykowym, alkoholowym, przemocy, z problemami wychowawczymi oraz związanymi z brakiem pracy.

 

Założenia, na których oparte jest merytoryczne funkcjonowanie „Wspólna”, sprowadzają się do dwóch wymiarów: systemowego podejścia do problemu oraz kompleksowości pomocy.