Poradnia i Ośrodek Szkoleniowy:

Warszawa-Ursynów, ul. Cybisa 4, tel./fax 22 644 95 15

w okolicach skrzyżowania ulic: Romera i Surowieckiego

s.wpolna@gmail.com,

nieodpłatnie:

prowadzimy konsultacje i poradnictwo,

w formie indywidualnej, rodzinnej, małżeńskiej i grupowej,

dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

których problemy związane są z: 

  • używaniem substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, dopalacze), bezpośrednio lub przez kogoś z rodziny, czyli przyjmujemy też osoby określane DDA i współuzależnione 
  • przemocą,
  • dorastającymi dziećmi

 

odpłatnie:

  • prowadzimy psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną,
  • superwizję własnej pracy dla osób pracujących w obszarze uzależnień

 

osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z poradnią