Młodzieżowy Klub Inicjatyw Twórczych jest 3-etapowym programem w ramach profilaktyki wskazującej. Adresowany jest do młodzieży w wieku 14-21 lat. Oddziaływanie oparte jest na wykorzystaniu istniejących, nie zawsze konstruktywnych, trendów młodzieżowych i obejmuje  zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, zajęcia wychowawcze i edukacyjne oraz wsparcie w zakresie realizowania inicjatyw młodych ludzi. 

 

  • Pierwszy etap  koncentruje się na nawiązaniu kontaktu, poprzez atrakcyjne dla młodzieży formy spędzania wolnego czasu, takie jak wspólne tworzenie muzyki, a także grafiki oraz zajęcia sportowe. Dzięki tego typu działaniom istnieje szansa nawiązania kontaktu z młodzieżą, z którą w inny sposób kontakt byłby bardzo trudny. 

 

  • Drugi etap zaczyna się wówczas, gdy beneficjenci zapoznają się z zasadami panującymi w klubie oraz kiedy przekroczony zostanie podstawowy próg zaufania wobec instytucji. Wtedy realizowane są zajęcia psychoedukacyjne, treningi umiejętności społecznych, dzięki którym uczestnicy programu nabywają m.in. umiejętności z zakresu radzenia sobie z emocjami., komunikacji, asertywności, współpracy z instytucjami, a także rozpoznania oraz poruszania się po rynku pracy. W miarę możliwości na tym  etapie włączani są do programu rodzice. W ofercie dla nich jest psychoedukacja i/lub treningi umiejętności wychowawczych.

 

  • Trzeci etap to wykorzystanie nabytych umiejętności podczas realizacji własnych inicjatyw. Mogą być to zarówno inicjatywy o charakterze artystycznym, społecznym, charytatywnym oraz inne, mające znaczenie dla społeczności lokalnej. W realizacji tych przedsięwzięć pomaga wykwalifikowana kadra klubu. (przykładem takiej właśnie inicjatywy jest realizowany przez 17-letniego mieszkańca Ursynowa, charytatywny koncert hip-hopowy dla ponad 2 tys. osób)

 

Znaczącą cechą programu jest jego kompleksowość. Nabyte informacje oraz umiejętności młodzież wykorzystuje w celach konstruktywnych, zwiększając poczucie swojej sprawczości oraz automatycznie angażując się w działania społeczne, akceptując przy tym normy panujące w danej społeczności.  

Działania w ramach programu od kilku lat realizowane są przez Stowarzyszenie Profesjonalistów „Wspólna” we współpracy z Fundacją „Maraton” na terenie warszawskiej dzielnicy Ursynów.

 

Działalność Klubu jest współfinansowana przez:

Wydział Kultury Dzielnicy Warszawa Ursynów, 

Dzielnicę Śródmieście i Ursynów