Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna” jest organizacją pożytku publicznego. Jest to ujęte w KRS pod numerem 113352. 

 

Zachęcamy do wpłacania 1% podatku na konto:

 

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji „Wspólna”

02-784  Warszawa,  ul. Cybisa 4  

PKO Bank Polski SA 66 1020 1127 0000 1102 0286 2498

 

Środki przekazane Stowarzyszeniu, zgodnie z ustawą, wspierają statutową działalność, a ich wydatkowanie sprawozdajemy corocznie do MPiPS.

Realizujemy programy, które otrzymują dotacje ze środków budżetowych (samorządowych, rządowych), ale w każdym z nich musimy wykazywać udział własnych finansów. W przeciwnym razie dotacja nie jest przyznawana. To są programy z zakresu profilaktyki i terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie mieszkańców Warszawy. 

Zatem gorąco zachęcamy do dokonywania wpłat.