Poradnia i Ośrodek Szkoleniowy:

Warszawa-Ursynów, ul. Cybisa 4, tel./fax 22 644 95 15

w okolicach  skrzyżowania ulic: Romera i Surowieckiego

s.wpolna@gmail.com,

Planujemy  rekrutację do jedenastej edycji Szkoły Trenerskiej, której celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Umiejętności przygotowania koncepcji (scenariusza) i przeprowadzenia warsztatu umiejętności psychospołecznych z zakresu komunikacji, asertywności, negocjacji i podobnych tematów (zatwierdzanych przez Radę Trenerów PTP). 
  • Rozumienia i kontrolowania procesu grupowego
  • Rozumienia i kontrolowania intensywności uruchamianych emocji i problemów osobistych
  • Diagnozy potrzeb i przewidywanych efektów społecznych dla środowisk (organizacji, instytucji), na rzecz których prowadzony jest warsztat.
  • Konstruktywnego rozwiązywania kryzysów indywidualnych i grupowych ujawniających się w trakcie procesu grupowego.
  • Umiejętności przeprowadzenia grupy na procesie

 

Szkoła Trenerska  przygotowuje do ubiegania się o rekomendacje trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Pełny cykl będzie trwał 200 godzin

Planujemy rekrutację na kolejny trening interpersonalny:  łącznie 40 godzin

Trening uczy rozpoznawać i wyrażać własne emocje, widzieć siebie w relacji z innymi, doświadczać przebiegu procesu grupowego, udzielać informacji zwrotnych. 

Umiejętności interpersonalne wyćwiczone na treningu pozwalają na:

  • lepsze radzenie sobie w sytuacjach odbieranych jako wyzwanie lub społeczne zagrożenie,
  • dostarczają narzędzi pozwalających skorzystać ze wsparcia społecznego innych ludzi,
  • zachowanie zdrowej zintegrowanej osobowości w świecie społecznych nacisków z jednej strony,   a własnych potrzeb z drugiej.

 

Aktualne informacje dotyczące terminów szkoleń  umieścimy na naszej stronie