Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna" jest organizacją pożytku publicznego. Jest to ujęte w KRS pod numerem 0000113352.

Zachęcamy do wpłacania 1% podatku na konto:

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna" 02-784 Warszawa, ul. Dunikowskiego 4

PKO Bank Polski SA 66 1020 1127 0000 1102 0286 2498

Środki przekazane Stowarzyszeniu, zgodnie z ustawą, wspierają statutową działalność, a ich wydatkowanie sprawozdajemy corocznie do MPiPS.

Realizujemy programy, które otrzymują dotacje ze środków budżetowych (samorządowych, rządowych), ale w każdym z nich musimy wykazywać udział własnych finansów. W przeciwnym razie dotacja nie jest przyznawana. To są programy z zakresu profilaktyki i terapii dla dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie mieszkańców Warszawy i okolic.  Dofinansowujemy działalność klubu, w którym dzieci i młodzież objęta programem może rozwijać swoje zainteresowania: komponowanie muzyki, śpiewanie i nagrywanie płyt, taniec (głównie hip-hop).
Zatem gorąco zachęcamy do dokonywania wpłat.