Ogłoszenia/Aktualności

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji "Wspólna" rozpoczęło realizację projektu „LOG OUT  - program profilaktyczno – edukacyjny zagrożeń związanych z nadużywaniem komputera i Internetu”. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz ich rodziców i opiekunów.


Celem projektu jest profilaktyka zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z mediów cyfrowych, ze szczególnym naciskiem na problem uzależnienia od komputera i Internetu. 


Program jest realizowany w ramach dofinansowania Ministra Zdrowia ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych otrzymanego z Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.


Zajęcia w formie warsztatów będą realizowane na terenie szkoły po wcześniejszym ustaleniu terminu.
Koordynator projektu: Renata Szewczyk-Rutkowska tel. kontaktowy: 510276808

 

ULOTKA

 

Poradnia i Ośrodek Szkoleniowy:

Warszawa-Ursynów, ul. Dunikowskiego 4,

w okolicach stacji metra Stokłosy i skrzyżowania ulic Herbsta i Romera

tel./fax 22 644 95 15, 608 670 144

www.stowarzyszeniewspólna.pl, s.wspolna@gmail.com,

1. Otwieramy rekrutację do jedenastej edycji Szkoły Trenerskiej (150 godzin), której celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego prowadzenia warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy. Wpłaty własne uczestników. Szczegóły w zakładce: Ośrodek Szkoleniowy.

2. Rozpoczynamy rekrutację na kolejny trening interpersonalny trening odbędzie się w terminie ustalonym z osobami zainteresowanymi, łącznie (40 godzin) Wpłaty własne uczestników Szczegóły w zakładce: Ośrodek Szkoleniowy.

3. Realizujemy:

a.  Programy dofinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

- Profilaktyka selektywna – program wczesnej interwencji "FreD Goes Net". Myślą przewodnią tej koncepcji jest wczesne wyjście z krótką, trafną i możliwie dobrowolnie przyjmowaną ofertą skierowaną do osób młodych (14–21 lat), którzy z powodu zażywania narkotyków weszli po raz pierwszy w konflikt z prawem (byli notowani na policji). Proponuje im się udział w programie, który opiera się na metodzie krótkiej interwencji profilaktycznej, mieszczącej się w ramach profilaktyki selektywnej.Całość programu zawiera się w jednej indywidualnej konsultacji wstępnej, cyklu 8 godzinach spotkań grupowych zgodnie z ustalonym scenariuszem i jednej konsultacji indywidualnej końcowej oraz z konsultacji dla rodziców. W grupie bierze udział +/- 10 osób. Całość dla 1 grupy realizowana jest w okresie ok. 3 tygodni.

- Program profilaktyki selektywnej - "Zmiana"

- Program profilaktyki wskazującej dla osób używających narkotyków - "Jeśli nie FreD, to co?

- Program terapii kierowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich- "Warszawski CANDIS"

- Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych- "Bezpieczny powrót"

- Program wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków - "Systemowe wsparcie potencjału rodziny"

 

b. Programy współfinansowane przez Miasto st. Warszawa - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych:

- Wsparcie  dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych i dla osób eksperymentujących  oraz ich rodzin

- Działanie na rzecz młodych dorosłych (18-26 lat)

- "Senior z klasą"

- Zapewnienie oferty pomocy dla osób stosujących przemoc w rodzinie, podejrzanych o stosowanie przemocy oraz przejawiających skłonności do zachowań agresywnych - w tym: trening zastępowania agresji

- Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki selektywnej lub wskazującej wśród osób z niepełnosprawnościami, mających problem ze szkodliwym używaniem lub z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych

c. Programy finansowane przez Miasto st. warszawa, Dzielnica Ursynów:

- Program profilaktyczny o potwierdzonej skuteczności: profilaktyczny, edukacyjny i interwencyjny, mający na celu ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem  środków psychoaktywnych -"Żyj z głową"

-Wspieranie potencjału rodziny

 

W sprawie wszystkich programów prosimy o kontakt z sekretariatem Poradni i Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia "Wspólna"