Młodzieżowy Klub Inicjatyw Twórczych

Młodzieżowy Klub Inicjatyw Twórczych jest 3-etapowym programem w ramach profilaktyki wskazującej. Adresowany jest do młodzieży w wieku 14-21 lat. Oddziaływanie oparte jest na wykorzystaniu istniejących, nie zawsze konstruktywnych, trendów młodzieżowych i obejmuje zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży, zajęcia wychowawcze i edukacyjne oraz wsparcie w zakresie realizowania inicjatyw młodych ludzi.

  • Pierwszy etap koncentruje się na nawiązaniu kontaktu, poprzez atrakcyjne dla młodzieży formy spędzania wolnego czasu, takie jak wspólne tworzenie muzyki, a także grafiki oraz zajęcia sportowe. Dzięki tego typu działaniom istnieje szansa nawiązania kontaktu z młodzieżą, z którą w inny sposób kontakt byłby bardzo trudny.
  • Drugi etap zaczyna się wówczas, gdy beneficjenci zapoznają się z zasadami panującymi w klubie oraz kiedy przekroczony zostanie podstawowy próg zaufania wobec instytucji. Wtedy realizowane są zajęcia psychoedukacyjne, treningi umiejętności społecznych, dzięki którym uczestnicy programu nabywają m.in. umiejętności z zakresu radzenia sobie z emocjami., komunikacji, asertywności, współpracy z instytucjami, a także rozpoznania oraz poruszania się po rynku pracy. W miarę możliwości na tym etapie włączani są do programu rodzice. W ofercie dla nich jest psychoedukacja i/lub treningi umiejętności wychowawczych.
  • Trzeci etap to wykorzystanie nabytych umiejętności podczas realizacji własnych inicjatyw. Mogą być to zarówno inicjatywy o charakterze artystycznym, społecznym, charytatywnym oraz inne, mające znaczenie dla społeczności lokalnej. W realizacji tych przedsięwzięć pomaga wykwalifikowana kadra klubu. (przykładem takiej właśnie inicjatywy jest realizowany przez 17-letniego mieszkańca Ursynowa, charytatywny koncert hip-hopowy dla ponad 2 tys. osób)

Znaczącą cechą programu jest jego kompleksowość. Nabyte informacje oraz umiejętności młodzież wykorzystuje w celach konstruktywnych, zwiększając poczucie swojej sprawczości oraz automatycznie angażując się w działania społeczne, akceptując przy tym normy panujące w danej społeczności.
Działania w ramach programu od kilku lat realizowane są przez Stowarzyszenie Profesjonalistów "Wspólna".

Działalność Klubu jest jest finansowana ze środków własnych stowarzyszenia.

29.10.12_wspinaczla(1).mp3

Ę-dur czyli Rockolędy: Zespół rodzinny składający się z rodziców i ich dzieci, oraz przyjaciół. Wszyscy wykonawcy [dzieci] są z rodzin wielodzietnych.

Projekt ma charakter m.in. społeczny i edukacyjny, jest inicjatywą "od dolną" skupiającą rodziny wielodzietne. Występują nie tylko dla społeczności lokalnej, ale wszędzie tam gdzie są zaproszeni.. Zespół ciągle się rozwija, zaczynał 7 osobowym składem dorosłych, plus 12 dzieci, obecnie składa się z sekcji dętej, smyczkowej, perkusyjnej i gitarowej łącznie ok 18 grających amatorsko muzyków, oraz 25 dzieci. Należy podkreślić aspekt edukacyjny, dzieci poprawiają swoje umiejętności zarówno wokalne jak i grania na instrumentach. Dzieci cieszą się, że dają radość. .Same to podkreślają, że dla nich ten fakt jest najważniejszy.

W 2013 roku Zespół wystąpił z kilkoma kolędami na koncercie Orszaku Trzech Króli w Warszawie. Występ przypadł do gustu organizatorom Orszaku, tak, iż był zaproszony na występ w roku 2014.

Niewątpliwym osiągnięciem zespołu, są nietuzinkowe rockowe aranżacje, tradycyjnych kolęd z wykorzystaniem wielu instrumentów. W 2014 nagrali płytę.

Adres strony z kolędą Zespołu

http://www.youtube.com/watch?v=xa691YJerwQ